NAV INVEST nổ lực phấn đấu trở thành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG, là thương hiệu luôn đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm nhà phố và đồ vải nội thất cho người tiêu dùng Việt Nam.