DỰ ÁN XUẤT KHẨU ÚC

Thương hiệu: XÂY DỰNG KOTNAM
Liên hệ
Gọi điện để được tư vấn: 0938667252
Hình thức thanh toán nhadepnav nhadepnav nhadepnav

DỰ ÁN XUẤT KHẨU ÚC VỚI ĐƠN HÀNG 300 TẤN THÉP DO CTY KOTNAM GIA CÔNG VÀ XUẤT KHẨU

         MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIA CÔNG VÀ XUẤT KHẨU